Reglement golfweek

Naar inschrijfformulier      Naar programma 2019

Deelname

Deelname aan alle wedstrijden staat open voor leden van de Oosterhoutse Golf Club alsmede Twilightspelers en Kennismakingsspelers.  Overal waar in dit reglement de woorden “lid” of “leden” voorkomen, mag hiervoor gelezen worden “Twilightspeler(s)”of “Kennismakingsspeler(s)”.

Daarnaast staat deelname voor een aantal wedstrijden open voor niet-leden van de Oosterhoutse. Hiervoor geldt een aangepaste fee.

Culinair

Voor alle menu’s en avonden geldt: ook voor niet golfers en introducees.

Inschrijving en betaling

Je inschrijving wordt uitsluitend in behandeling genomen indien je het inschrijfformulier/de formulieren op de website van de Oosterhoutse compleet en correct hebt ingevuld. Door te klikken op de knop “inschrijven” verklaar je je akkoord met dit reglement. De verschuldigde kosten dien je te voldoen middels een Ideal betaling. Je inschrijving is pas definitief na betaling van de verschuldigde fee.

Sluitingsdatum van de inschrijving is 21 juli 2019 om 24.00 uur.

Indien er voor een wedstrijd meer inschrijvingen zijn dan er spelers kunnen meedoen, worden deelnemers door volgorde van ontvangst van de inschrijvingen bepaald.

Afmelding

Alleen schriftelijke of e-mail afmeldingen (56anske@gmail.com) voor 21 juli 2018 om 24.00 uur worden geaccepteerd. Afzeggingen na deze datum komen niet voor restitutie in aanmerking. Restitutie vindt plaats in de week na de Golfweek. Afmelden kort voor de wedstrijd kan alleen bij de desbetreffende wedstrijdleiders. Realiseer je je in dat geval dat je je team of flightgenoten zeer dupeert.

Aanmelding op de wedstrijddag

Iedere deelnemer dient zich uiterlijk een uur voor de starttijd van de wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding.

Handicarts

Tijdens de Golfweek is het gebruik van handicarts uitsluitend voorbehouden aan gebruikers, die in het bezit zijn van een Handicartpas. Vergeet niet om reservering te melden bij je inschrijving. De kosten voor gebruik bedragen € 4,-. Deelnemers, die niet hebben gereserveerd lopen het risico dat er geen handicart beschikbaar is.

Baanbeschikbaarheid

Tijdens de Golfweek is de baan uitsluitend open voor wedstrijden en activiteiten zoals vermeld in het wedstrijdprogramma op de website. Mocht de baan buiten deze tijden toch open zijn, dan kun je dat vernemen via de website of de caddiemaster.

Naar inschrijfformulier      Naar programma 2019

naar boven