Sponsor een boom

Wil je jezelf een beetje overleven?

Wil je helpen om onze baan verder te verfraaien met in het landschap passende bomen en struiken zodat het voor onszelf en voor toekomstige generaties een plezier blijft om op onze baan te golfen en te genieten van de natuur? Dat kan: door bij te dragen aan een of meerdere bomen en/of struiken.

Beplantingsplannen 2017+2018

In 2017 heeft de Flora, Fauna en Milieu commissie op verzoek van de baancommissaris een beplantingsplan voor de nieuwe par 3 baan ontwikkeld. Begin 2018 kon slechts een deel daarvan gerealiseerd worden; deels uit het budget van de F.F.enM. commissie en deels uit de begroting van het uitbreidingsplan. Er was veel waardering voor en gelukkig hebben de bijna alle struiken en planten de afgelopen zomer overleefd.

Eind november/begin december 2018 willen we een grote slag slaan met het realiseren van het resterende deel van de beplantingsplannen rond de nieuwe holes 3 t/m 6 en de par 3. Het betreft de in die beplantingsplannen opgenomen bomen, planten en struiken. Alle geplande bomen en struiken bevorderen het golfspel doordat ze plekken veiliger maken en of zorgen voor een beter afscheiding. Helaas is er geen budget voor deze activiteiten.

Call for help!

Vandaar deze oproep aan alle leden, individueel, in clubjes- of in groepsverband die De Oosterhoutse en de natuur een warm hart toedragen: sponsor een of meerdere bomen en struiken! Het kan in geld of door het sponsoren van een of meer specifieke bomen of struiken.

De bomen en struiken zullen door Greenkeeping gekocht en geplant worden in samenwerking met de F.F.&M Commissie.

Bekijk de lijst met bomen en struiken

Heb je interesse of wil je nadere informatie? Stuur een mail naar a.hoyng@icloud.com of een app naar 0652519527.

Wij hopen op veel positieve reacties, alvast bedankt!

naar boven